Blogger Widgets

Monday, April 15, 2013

ဇူကာဘဂ္ေၿပာတဲ့ အေမရိကားရဲ႕ပညာစီးပြားေရး


ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တည္ေထာင္သူ မက္ခ္ဇူကာဘဂ္ဟာ
image from telegraph.co.uk
အေမရိကားရဲ႕လူ၀င္မႈေပၚလစီၿပဳၿပင္ေရးမွာ တက္
ၾကြစြာ ပါ၀င္လာေနပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲ။ အဲ
ဒီအေၾကာင္း ယခုလ ၀ါရွင္တန္ပုိ႕စ္သတင္းစာမွာ
ပါလာတဲ့ သူကုိယ္တုိင္ေရးသားတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႕။

ဒီနွစ္အေစာပုိင္းက ကၽြန္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ စြန္႕ဦးတီထြင္မႈနဲ႕ပက္သက္တဲ့  ေက်ာင္းခ်ိန္
ေနာက္ပိုင္း သင္တန္းတစ္ခုကုိ အလယ္တန္း
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္
သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕က စီးပြားေရးအစီအစဥ္ေတြ ဆဲြၾက၊ ကုိယ္ပုိင္ကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ၾက၊ ၿပီးေတာ့ ေရာင္းခ်တာေတြေတာင္  လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ရက္ေတာ့ သူတုိ႕တကၠသုိလ္တက္ဖို႕ ဘယ္လုိစဥ္းစားထားလဲလုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ ေမးခဲ့ပါတယ္။  ေက်ာင္း
သားတစ္ေယာက္က သူဟာ တရားမ၀င္ေနထုိင္ေနတာၿဖစ္လုိ႕ ေကာလိပ္သြားဖို႕ မေသခ်ာဘူးလို႕ ေၿဖပါ
တယ္။ သူ႕မိသားစုက မက္ဆီကုိက ၿဖစ္ၿပီး သူကေလးဘ၀ကတည္းက ဒီကုိ ေရႊ႕လာတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္
ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္က ေက်ာင္းသားမ်ားစြာဟာ အလားတူအေၿခအေနကုိ ၾကံဳေတြ႕ေနရတယ္ဆုိတာ ကၽြန္
ေတာ္ သိလုိက္ရပါတယ္။ သူတုိ႕ေတြ လူမွန္းမသိကတည္းက အေမရိကားကို ေရာက္လာခဲ့တာၿဖစ္လုိ႕ အ
ၿခားမွာ ေနထုိင္ဖူးတယ္ဆုိတဲ့ မွတ္ဥာဏ္မ်ဳိး မရွိၾကပါဘူး။

သူတုိ႕ေတြဟာ ဥာဏ္ေကာင္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အလုပ္လည္း ၾကိဳးစားၾကတယ္။ သူတုိ႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အ
နာဂတ္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ၿဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒါဟာ အေမရိကန္ပံုၿပင္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕
အဘိုးအဘြားမ်ားရဲ႕မိဘမ်ားဟာ Ellis ကၽြန္းကေန လာခဲ့ပါတယ္။ ( အထက္နယူးေယာက္ပင္လယ္ေအာ္ရွိ
Ellis ကၽြန္းဟာ အေမရိကားသုိ႕ ေရႊ႕ေၿပာင္းလာသူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ၁၈၉၂ ကေန  ၁၉၂၄ အထိ ဂိတ္ေပါက္ၾကီး ၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။) ကၽြန္ေတာ့္အဘိုးေတြဟာ စာပုိ႕သမားနဲ႕ရဲအရာရွိေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္
ေတာ့္မိဘေတြကေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (ေဖ့စ္
ဘြတ္ခ္) ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။

ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကို လက္ကမ္းၾကိဳဆုိေနတဲ့ လူ၀င္မႈေပၚလစီ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္နဲ႕ အင္
တာနက္ကုိ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးဆုိင္းရန္႕စ္အသုိက္အ၀န္းတုိ႕ မရွိဘဲနဲ႕ ဘယ္လုိမွ ၿဖစ္မလာ
နုိင္ပါဘူး။ ဒီေန႕ေက်ာင္းသားေတြမွာလည္း တူညီတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္
တုိ႕ရဲ႕စနစ္ၾကီးက သူတုိ႕ကို ပိတ္ပင္ထားတယ္။ ေရႊ႕ေၿပာင္းနုိင္ငံသားေတြရဲ႕နုိင္ငံမွာ ထူးဆန္းတဲ့ ေရႊ႕
ေၿပာင္းေပၚလစီရွိေနတယ္။ ဒီေန႕ကမာၻၾကီးနဲ႕ မကုိက္ညီတဲ့ ေပၚလစီၾကီးပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရာစုနွစ္က စီးပြားေရးဟာ သဘာ၀အရင္းအၿမစ္မ်ား၊ စက္မႈကိရိယာမ်ားနဲ႕ ကာယအလုပ္ေတြအ
ေပၚ အဓိက မွီတည္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအရင္းအၿမစ္ေတြမ်ားစြာဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ၿပင္းထန္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေတြက လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေရနံထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရးမွာ လက္၀ါး
ၾကီးအုပ္ထားရင္ ခင္ဗ်ား လက္ေရွာင္ေနဖို႕ပဲ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူတုိင္းခ်မ္းသာဖုိ႕ဆုိရင္ ေရနံတြင္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိုဖုိ႕ လုိတယ္မဟုတ္ပါလား။

ဒီေန႕စီးပြားေရးကေတာ့ အဲလုိမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန႕စီးပြားေရးက အသိပညာအတတ္ပညာနဲ႕ စိတ္ကူးအ
ေတြးအေခၚေတြအေပၚ အဓိက အေၿခခံထားပါတယ္။ အဲဒါေတြက လူတုိင္းလက္လွမ္းမီတဲ့၊ အၿမဲတမ္းလည္း
အသစ္ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ အရင္းအၿမစ္ေတြပါ။ ေရနံတြင္းေတြနဲ႕ မတူတာက ခင္ဗ်ားက တစ္ခုခုကို သိရွိေနတာ
ဟာ ေနာက္တစ္ေယာက္ရဲ႕သိရွိခြင့္ကို မပိတ္ပင္နုိင္တာပါ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ လူေတြၾကား သိၿမင္ေလ့
လာမႈမ်ားေလ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ ေကာင္းေလ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြ ပိုမိုကုန္ထုတ္နုိင္စြမ္း တုိးတက္ၿပီး လူ
တုိင္း ခ်မ္းသာၾကီးပြားနုိင္ပါတယ္။ 

ဒါက အရာအားလံုးကို ေၿပာင္းလဲေစနုိင္ပါတယ္။ ပညာစီးပြားေရးမွာ အေရးၾကီးဆံုးအရင္းအၿမစ္ေတြက ကၽြန္
ေတာ္တုိ႕ နုိင္ငံက ဆဲြေဆာင္နုိင္ၿပီး ပညာသင္ေပးနုိင္တဲ့ ထူးခၽြန္ထက္ၿမက္ေသာ လူသားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပညာစီးပြားေရးက ပုိမုိအဆင့္ၿမင့္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကုိင္ေတြ ဖန္တီးေပးနုိင္တဲ့အတြက္ လူတုိင္း
ကို ၿမင့္မားတဲ့ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ရရွိေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻကို ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ စီးပြားေရးအသစ္ၿဖင့္ ဦးေဆာင္ရန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ အထူးခၽြန္ဆံုးနဲ႕ အလုပ္
အၾကိဳးစားဆံုးလူေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးလူသားေတြကို ဆဲြေဆာင္ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး
ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ အထက္ပါအလယ္တန္းေက်ာင္းသားေတြကို အနာဂတ္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြအၿဖစ္ လုိ
အပ္ပါတယ္။ 

ဒါဆုိရင္ ဘာၿဖစ္လုိ႕ အေမရိကန္နုိင္ငံသားမဟုတ္တဲ့ ၄၀ % ေသာ သခ်ာၤနဲ႕ဆုိင္းရန္႕စ္ဘဲြ႕ရေတြကို ဘြဲ႕ရ
ၿပီးတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ နွင္ထုတ္ပစ္ေနရတာလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ထူးခၽြန္တဲ့ ပညာရွင္ေတြအတြက္ H-1B ဗီ
ဇာေတြကို နည္းပါးစြာ ထုတ္ေပးေနရတာလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစတင္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ေတြ ဖန္တီးေပး
မဲ့ စြန္႕ဦးတီထြင္သူေတြကို နုိင္ငံတြင္းကို ေၿခခ်ခြင့္မေပးရတာလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္လုိအပ္ပါတယ္။ ထုိအထဲမွာ
(၁) ၿပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ လူ၀င္မႈေပၚလစီအသစ္ (နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးကစၿပီး ဘယ္ေနရာမွာ ေမြးဖြားခဲ့သည္
ၿဖစ္ေစ၊ ထူးခၽြန္ထက္ၿမက္အလုပ္ၾကိဳးစားတဲ့ ေရႊ႕ေၿပာင္းလာသူေတြကို နုိင္ငံသားၿဖစ္ခြင့္ရရွိေစဖုိ႕အထိ)၊
(၂) ေက်ာင္းမ်ားမွာ ပုိမုိၿမင့္မားတဲ့ စံနႈန္းမ်ားနဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်နုိင္မႈ၊ ဆရာေကာင္းမ်ား၊ ဆုိင္းရန္႕စ္၊ နည္း
ပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႕သခ်ာၤဘာသာရပ္မ်ားမွာ ပုိမိုအာရံုစုိက္ရန္၊
(၃) လူတစ္စုအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ လူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိမဲ့ သုေတသနအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ပက္သက္တဲ့ ေတြ႕
ရွိခ်က္ေတြမွာ ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံရန္ တုိ႕ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီလုိအေၿပာင္းအလဲေတြက သူတုိ႕ဘာသာ ၿဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ FWD.us
ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကို ေမြးဖြားလုိက္တာပါ။ ၎မွာ နုိင္ငံရဲ႕ နည္းပညာအသုိက္အ၀န္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ပါ၀င္ၿပီး အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားမွာ အာရံုစုိက္ကာ ပါတီနွစ္ခုစလံုးပါ၀င္တဲ့ ေပၚလစီအစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံ
အားေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထုိေပၚလစီအစီအစဥ္က အေမရိကားမွာ ပုိမိုတဲ့ အလုပ္အကုိင္ေတြ၊ တီထြင္မႈ
ေတြ၊ ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမႈေတြနဲ႕ ပညာစီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္နုိင္ေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထုိစီးပြားေရးအေနအထားေၿပာင္းလဲမႈကေန အက်ဳိးရရွိခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ
အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လူအဖြဲ႕အစည္းက လူတုိင္း ထုိေခတ္မီပညာစီးပြားေရးကေန အ
က်ဳိးအၿမတ္ေတြ ခဲြေ၀ရရွိေစဖို႕ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႕ ခံယူထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ပါတီနွစ္ခုစလံုးက
ကြန္ဂရက္အဖဲြ႕၀င္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၿပည္နယ္ ေဒသႏၱရအရာရွိေတြနဲ႕ ပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ၾကပါမယ္။ အင္တာနက္မွာေကာ အၿပင္မွာပါ ေပၚလစီအေၿပာင္းအလဲအတြက္ တုိက္တြန္းအားေပးမႈကို တည္ေဆာက္
ၾကပါမယ္။  ၀ါရွင္တန္မွာ ထုိအေၿပာင္းအလဲေတြ ၿဖစ္ေပၚဖုိ႕ ၾကိဳးပမ္းတဲ့ လူတုိင္းကုိ ခိုင္မာစြာ ေထာက္ခံေပး
သြားမွာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ၿပည္တစ္လႊား ေကာ္ဖီဆုိင္ေတြ၊ ေက်ာင္းအေဆာင္ေတြနဲ႕ ကားဂုိေထာင္ေတြမွာ တီထြင္ဖန္တီး
နုိင္စြမ္းရွိတဲ့၊ အလုပ္ၾကိဳးစားတဲ့ လူသားေတြဟာ လာမဲ့နွစ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဖန္တီးေနပါ
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အနာဂတ္ၿဖစ္တဲ့ ပညာစီးပြားေရးကို ေထြးေပြ႕ကာ သူတုိ႕ကို ကူညီၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕
ရဲ႕ အညႊန္႕အတက္ေတြကို ေ၀ၿဖာေစလုိက္ရေအာင္ပါ။

No comments:

Post a Comment